Приложение
МЫКТЫБЕК АРСТАНБЕК


БИЗНЕС НӨЛДӨН “Бизнес нөлдөн” тренинги

АР БИР ҮЙДӨН БИРДЕН ИШКЕР

Бул тиркемени колдонуп

 • - Алек тандоо
  - Анализ
  - Реклама
  - Таргет
  - Сатуу техникасы
  - Система
  - ЖЕҢҮҮ

 • - Маркетинг
  - Команда м-н иштөө
  - Масштабка чыгуу
  - ӨЗГӨРҮҮ ЖАНА ӨНҮГҮҮ
  - ТОСКООЛДУКТАР
  - МЕН КИММИН?
  - ЧЕТ ТИЛДЕРИН ҮЙРӨНҮҮ

 • - АДАМ
  - ДЕНЕ
  - ТУУРА ТАМАКТАНУУ ТАРТИБИ
  - МЭЭ ЖАНА ОЙ
  - ОЙЛОНУУ
  - НАФСИ
  - РАХАТ МЕНЕН ИШТӨӨ

 • -РЕСУРСТАР
  -УБАКЫТ
  -КҮЧ-КУБАТ
  -КАДЫР-БАРК
  -АКЧА
  -КЕЛЕЧЕКТИ КУРУУ
  -ДЕНЕНИ СҮЙЛӨТҮҮ

 • -БАКЫТ
  -ЖАШОО СТРАТЕГИЯСЫ
  -ДАЙЫМ ОКУУ
  -ЗАМАНБАП БОЛУУ
  -ТЕХНОГЕНДЕН АРТТА КАЛБОО
  -КАТАДАН КОРКПО
  -ЖЫЛМАЮУ
  -БААРЫН БИЛЕМ ДЕБЕ

 • -ТӨЛӨӨ, ӨЗҮНӨ ЧЕГЕРҮҮ
  -УККАНДЫ ҮЙРӨНҮҮ
  -КӨПКӨ УМТУЛУУ
  -КЕЧИКПӨӨ
  -ЖАКШЫГА ЖАНАШУУ
  -ЖАКШЫНЫ ГАНА СҮЙЛӨӨ
  -ЖЫЛМАЮУ
  -УШАК


 • Дагы эле шектенүүлөр барбы? Биз менен байланыш!
  түз байланыш каражатын камсыз кылуу Бир болушу мүмкүн info@ma.kg

  Же кирген тарапка форма түзүңүз мүмкүн болушунча тезирээк байланыш!


  Эй! Биз whatsappтабыз!
  аты
  Email
  Телефон

  M.A - 2024