АР БИР ҮЙДӨ БИРДЕН ИШКЕР
Бул тиркемени колдонуп:

- Алек тандоо
- Анализ
- Реклама
- Таргет
- Сатуу техникасы
- Система
- Маркетинг
- Команда м-н иштөө
- Масштабка чыгуу
- ӨЗГӨРҮҮ ЖАНА ӨНҮГҮҮ
- ТОСКООЛДУКТАР
- МЕН КИММИН?
- АДАМ
- ДЕНЕ
- ТУУРА ТАМАКТАНУУ ТАРТИБИ
- МЭЭ ЖАНА ОЙ
- ОЙЛОНУУ
- НАФСИ
- РЕСУРСТАР
- УБАКЫТ
- КҮЧ-КУБАТ
- КАДЫР-БАРК
- АКЧА
- КЕЛЕЧЕКТИ КУРУУ
- БАКЫТ
- ЖАШОО СТРАТЕГИЯСЫ
- ДАЙЫМ ОКУУ
- ЗАМАНБАП БОЛУУ
- ТЕХНОГЕНДЕН АРТТА КАЛБОО
- КАТАДАН КОРКПО
- ТӨЛӨӨ, ӨЗҮНӨ ЧЕГЕРҮҮ
- УККАНДЫ ҮЙРӨНҮҮ
- КӨПКӨ УМТУЛУУ
- КЕЧИКПӨӨ
- ЖАКШЫГА ЖАНАШУУ
- ЖАКШЫНЫ ГАНА СҮЙЛӨӨ
- ДЕНЕНИ СҮЙЛӨТҮҮ
- ЖЫЛМАЮУ
- ЖӨНӨКӨЙ БОЛУУ
- УШАК
- БААРЫН БИЛЕМ ДЕБЕ
- ЖЕҢҮҮ
- ЧЕТ ТИЛДЕРИН ҮЙРӨНҮҮ
- РАХАТ МЕНЕН ИШТӨӨ


M.A - 2023